Działalność naukowa i dydaktyczna

Działalność naukowa:

 

Działalność dydaktyczna:

Udział w tworzeniu kierunku biotechnologia, specjalność biotechnologia medyczna oraz kierunku biotechnologia medyczna (stopień I i II) na II Wydziale Lekarskim

Ogromną wagę na kierunku biotechnologia medyczna na II Wydziale Lekarskim przywiązuje się do edukacji studentów. Działalność dydaktyczna w KBM obejmuje nauczanie przedmiotów na trzech Wydziałach UMP – Wydziale Lekarskim II, Wydziale Farmacji oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu. Ponadto, edukacja onkologii klinicznej prowadzona jest ze studentami medycyny oraz farmacji w ramach 4- i 6-letniego programu nauczania w języku angielskim. Trójstopniowe nauczanie studentów na kierunku biotechnologia medyczna obejmuje prowadzenie ćwiczeń, seminariów oraz wykładów, m.in. z immunologii (studenci II roku farmacji, studenci III roku kosmetologii), onkologii klinicznej, biologii molekularnej, technik biologii molekularnej (studenci I i II roku studiów licencjackich), inżynierii genetycznej, wirusologii molekularnej, immunologii, zwierzęcych kultur tkankowych (studenci studiów magisterskich). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na wszystkich latach studiów wymienionych wyżej przekracza 1. 200, z czego większość stanowią ćwiczenia prowadzone w ramach specjalistycznych grup laboratoryjnych i klinicznych. Wysoka jakość nauczania oraz doświadczenie i profesjonalizm asystentów znalazły odzwierciedlenie w bardzo pozytywnych ocenach kursów z poszczególnych przedmiotów oraz w przyznaniu szeregu nagród za dydaktykę.

Prace promocyjne:

– dr hab. med. Dariusz Kowalczyk – w latach 2012-15 Kierownik Katedry Podstawowych Nauk Medycznych (Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) – stanowisko profesora, obecnie Dyrektor Ośrodka Radioterapii w Kaliszu (filia WCO)

– Prof. dr hab. med. Sergiusz Nawrocki – w latach 2010 - 2014 Kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii (Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego), od 2015 Kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

– Prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki - w roku 2014 - Kierownik Kliniki Onkologii w Instytucie Centrum Onkologii w Warszawie, w 2015 - 2016 za-ca Dyrektora ds. Rozwoju i Nauki w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii, od 2016 - Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

– dr hab. n. med. Dariusz Iżycki, prof UMP
– dr hab. n. med. Maciej Wiznerowicz, prof. UMP Kierownik Pracowni Terapii Genowej WCO
– dr hab. n. med. Hanna Dams-Kozłowska, Kierownik Pracowni Immunologii WCO

 

Koła naukowe: