Struktura

Katedra Biotechnologii Medycznej i Zakład Immunologii Nowotworów funkcjonują na bazie obcej – WCO Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów oraz Uczelni na terenie Centrum Biologii Medycznej. W ramach działania Zakładu WCO wyodrębniono szereg Pracowni (lista powyżej) rozdzielonych wg zakresu diagnostyki medycznej, tematyki badań oraz technik czy technologii badawczych. Niezależnie od nazwy pracowni działających w ramach WCO, Katedra w pełni wykorzystuje infrastrukturę badawczą funkcjonującą na tym terenie. Aparatura badawcza jest w ponad 90% własnością Uczelni. Struktura Katedry w Centrum Biologii Medycznej jak podano powyżej.